IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ซ่อมบำรุงและอัพเกรทระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) version 5.0 ประจำปี 2563

  • 24 ก.ค. 2563
  • 742

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานและนำระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 5.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ไปติดตั้ง (upgrade) ให้กับตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) ที่จัดแสดงไว้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) โดยมีระบบที่ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานใหม่ ดังนี้
     1.) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช. จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
          1.1 วันทะเลโลก 2563 (เวอร์ชั่นภาษาไทย)
          1.2 วันทะเลโลก 2563 (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
          1.3 แนะนำตู้ Kiosk
          1.4 เรื่องเล่าเต่ามะเฟือง EP.1
          1.5 เรื่องเล่าเต่ามะเฟือง EP.2
          1.6 เรื่องเล่าเต่ามะเฟือง EP.3
     2.) ปรับปรุงข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ชุดใหม่ประมาณ 200 ภาพ
     3.) เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง GIS)
          3.1 เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหารายจังหวัด
          3.2 เพิ่มเครื่องมือ วัดระยะทาง (เมตร)
          3.3 เพิ่มเครื่องมือ วัดขนาดพื้นที่ (ไร่)
          3.4 แก้ไข Icon แสดงทรัพยากรใหม่

          3.5 เพิ่มชุดข้อมูล ชุดทุ่นและปะการังเทียม ชุดการจัดการแนวชายฝั่ง