IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 8

  • 12 มี.ค. 2558
  • 564

 วันที่ 12 มีนาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 3  ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน.