IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท.ร่วมประชุมการจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ฯ

  • 16 มี.ค. 2558
  • 413

วันที่ 16 มีนาคม 2558 กรม ทช. โดยส่วนพื้นที่คุ้มครองฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล UNEP และ MFF  นำผู้เกี่ยวข้องรวม 40 คน เข้าร่วมกันประชุมการจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนเกาะขนาดเล็ก กรณีศึกษาเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของภาครัฐ เอกชน และชุมชนเจ้าของพื้นที่