IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2563 ศทส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานเครือข่ายภาคประชาชนผ่านระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล"

  • 27 ส.ค. 2563
  • 604

          วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดฝึกอบรมด้าน IT ประจำปี 2563 หลักสูตร การปฏิบัติงานเครือข่ายภาคประชาชนผ่านระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน และมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 45 คน ในช่วงวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโคโค่วิว จ.สมุทรสงคราม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี  แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมประยุกต์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง  สำหรับการรับสมัครสมาชิกผ่านบัตรประชาชน (Smart Card) รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลของสมาชิก อสทล. ผ่าน Mobile App

          สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจากนายวิทยพงษ์ ทองพันธ์ และนางสาวหัทยา ดียิ่ง โปรแกรมเมอร์ บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านวิทยากรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับกรมฯ ตลอดทั้งหลักสูตร

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

รูปฝึกอบรม 2563 08 27.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 21.95 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 9
รูปฝึกอบรม 2563 08 28.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 13.92 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 9
รูปฝึกอบรม 2563 08 29.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 23.32 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 7
รูปฝึกอบรม 2563 08 30.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 17.10 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 5