IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ทช. จัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 21 (21st AWGCME)

  • 10 พ.ย. 2563
  • 228

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 21 (21st AWGCME) โดยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานในอาเซียน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล​ ในโอกาสเดียวกันนี้​ได้มีผู้แทนประเทศไทย ประกอบด้วย คณะทำงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , กรมควบคุมมลพิษ , กรมเจ้าท่า , กรมประมง , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจำปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบอาเซียน พร้อมกันนี้​ กรม​ ทช.​ ได้นำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่น รวมถึงผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านขยะทะเล