IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ครั้งที่ 2/2564

  • 19 มี.ค. 2564
  • 564

          วันที่ 19 มีนาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล ผอ.ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พื้นห้อง เช็คระบบฉุกเฉิน UPS ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง