IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงระบบ IT ในงานประชุมใหญ่ ชี้แจง พ.ร.บ.ทช.

  • 27 เม.ย. 2558
  • 500

วันที่ 27 เมษายน 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารกรม ผู้แทนจากจังหวัดชายฝั่ง ผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากจังหวัดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศรวม 250 คน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตามหลักการของ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.

ในการนี้ได้มอบหมายให้ นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอระบบฐานข้อมูล ทช. ด้านเครือข่ายอนุรักษ์ เว็บไซต์กรม และสื่อ Social Network ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย