IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. จัดประชุมยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.

  • 14 พ.ค. 2558
  • 427

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมฉลาม ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ได้เชิญ บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเคยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กรมฯ และบริษัทที่รับจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ทช. มาปรึกษาหารือ เพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ และเตรียมการพัฒนา Mobile Application ของกรมในระยะที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมกับบริษัทที่ปรึกษาเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน