IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ของ DMCR ชุดที่ 7 รำลึกการจากไปของน้องมาเรียม พะยูนน้อย ครบรอบ 2 ปี

  • 17 ส.ค. 2564
  • 611

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) ได้จัดทำ Sticker Line เนื่องในวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2564 เพื่อรำลึกการจากไปของน้องมาเรียม พะยูนน้อย ครบรอบ 2 ปี จัดจำหน่ายในราคา 30 บาท/ชุด ทั้งนี้ รายได้นำเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ขอเชิญแม่ๆ พี่ๆ ของมาเรียม จัดหามาไว้ใช้ส่งแทนความห่วงใยในช่วงโควิด-19 ได้แล้วจาก LINE store ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
🐡Click: https://store.line.me/stickershop/product/16378022/en