IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2564 กสท. จัดอบรมเชิงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin)

  • 12 ต.ค. 2564
  • 400

          วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดฝึกอบรมระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) รวม 10 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) ในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิทยพงษ์ ทองพันธ์ โปรแกรมเมอร์ จาก บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ให้คำแนะนำระบบการใช้งานของระบบ.