IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ กสท. มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่ 2565 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

  • 04 ม.ค. 2565
  • 17

          วันที่ 4 มกราคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล เป็นผู้แทนน้องๆ เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่ นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ทั้งนี้นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ได้ให้พรปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทในการทำงาน และรับประทานกลางวันอาหารร่วมกัน.