IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด (พื้นที่นำร่อง) จ.ชลบุรี ครั้งที่ 2

  • 02 พ.ค. 2565
  • 136

          วันที่ 27 เมษายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี (พื้นที่นำร่อง) ครั้งที่ 2 เพื่อสำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ในระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineMap) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลประเภทเกาะและหาด (พร้อมรูปถ่าย) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี (พื้นที่นำร่อง) ครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย ประเภทเกาะ จำนวน 51 เกาะ และประเภทหาด จำนวน 91 หาด (จำนวนเดิม 86 หาด) ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จนำขึ้นแสดงผลในระบบต่อไป