IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด จ.ระยอง และจ.จันทบุรี

  • 17 พ.ค. 2565
  • 127

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ลงพื้นที่ จ.ระยอง และจ.จันทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ในระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineMap) ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2565 สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลประเภทเกาะและหาด (พร้อมรูปถ่าย) ในพื้นที่ จ.ระยอง และจ.จันทบุรี ประกอบไปด้วย จ.ระยอง ประเภทเกาะ จำนวน 19 เกาะ ประเภทหาด จำนวน 52 หาด และจ.จันทบุรี ประเภทเกาะ จำนวน 22 เกาะ ประเภทหาด จำนวน 8 หาด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จนำขึ้นแสดงผลในระบบต่อไป