IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Power of truth" จัดโดย GISTDA

  • 27 ก.ค. 2565
  • 218

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Power of truth" จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA.) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

          เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอโซลูชั่นที่พัฒนาโดย บริษัท Planet ในการให้บริการข้อมูลภาพภ่ายรายละเอียดสูงแบบรายวัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก ด้วยดาวเทียม Skysat PlanetScope ผ่านระบบ Skymap เหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง รวมถึงการสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้เพื่องานด้านการติดตามสถานการณ์สำคัญ ด้วยการสั่งถ่ายถาพข้อมูลที่มีความรวดเร็ว มีความละเอียดสูงและสามารถแบ่งแยกวัตถุประสงค์การใช้งานได้และผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Learn อย่างเหมาะสม สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.planet.com