IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

แนะนำการใช้งาน โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (Big Data)

  • 26 ส.ค. 2565
  • 678
          กรม ทช. โดยกองสารสนเทศฯ เปิดตัวระบบศูนย์ข้อมูลกลางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด https://bigdata.dmcr.go.th/ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมีระบบ สะดวก มีมาตรฐาน ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูล พร้อมพิกัดที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แบบรายจังหวัด