IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ.กสท. เข้าร่วมซักซ้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.)

  • 25 พ.ย. 2565
  • 206

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เข้าร่วมซักซ้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำเเพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ทั้งนี้ อทช. ได้ตรวจความพร้อมในการจัดพิธีเปิด ศปพ.ทช. ที่จะจัดขึ้นวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ อทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันซักซ้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบเสมือนจริง อีกด้วย