IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ. กสท. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.)

  • 28 พ.ย. 2565
  • 180

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) เพื่อดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. นายไพรัตน์ สิทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม นำคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

          การเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งนี้ มีภารกิจหลักเพื่อป้องกัน หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้อย่างทันท่วงที และยึดคืนพื้นที่จากผู้บุกรุกครอบครอง ในการนี้ ดร.ยุทธพล ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ทำงานร่วมกับประชาชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพราะถือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุด พร้อมทั้งให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลให้ใช้การสอบสวนเชิงลึก เพื่อนำนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ อีกทั้งให้จัดหาเทคโนโลยีในการสำรวจตรวจพื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่มีความรวดเร็วปลอดภัย อาทิ การใช้โดรนบินลาดตระเวน ถ่ายภาพหรือติดตามสถานการณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายนี้ ดร.ยุทธพล ได้มอบธง และประดับอาร์มชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันและปราบปราม อีกด้วย 

          จากนั้น ได้เยี่ยมชมแนวปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯ บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบปฏิบัติการดิจิทัลด้วย