IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 8)

  • 01 ธ.ค. 2565
  • 273

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 8) เพื่อสำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ในระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineMap) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลประเภทเกาะและหาด (พร้อมรูปถ่าย) ในพื้นที่ประกอบไปด้วย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 51 หาด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จนำขึ้นแสดงผลในระบบต่อไป.