IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566

  • 29 ธ.ค. 2565
  • 31

          วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสท. ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทและชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของตัวเอง พร้อมปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้มีกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ รางวัลใหญ่ - รางวัลพิเศษจาก ผอ.กสท. รวม 13 รางวัล และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน สร้างความสุข สนุกสนาน ตลอดจนความรักสามัคคีในองค์กร