IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ (ศรชล.)

  • 17 ก.ค. 2558
  • 492

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)" ณ โรงแรมสินทวี อำเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)"  พร้อมกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศและแนวทางการเชื่อมต่อระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานปฏิบัติหลัก ศรชล." ในครั้งนี้ด้วย.