IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.พัทลุง และจ.ชุมพร (ครั้งที่ 13)

  • 03 เม.ย. 2566
  • 378

          วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และชุมพร (ครั้งที่ 13)เพื่อสำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ในระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineMap) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลประเภทเกาะและหาด (พร้อมรูปถ่าย) ในพื้นที่ประกอบไปด้วย จ.นครศรีธรรมราช 9 เกาะ 59 หาด , จ.สงขลา 9 เกาะ 36 หาด , จ.พัทลุง 28 เกาะ 1 หาด , จ.ชุมพร 58 เกาะ 62 หาด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จนำขึ้นแสดงผลในระบบต่อไป.