IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 15)

  • 01 พ.ค. 2566
  • 335

          วันที่ 26 เมษายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 15/2565) เพื่อสำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ในระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineMap) ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2566 สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลประเภทเกาะและหาด (พร้อมรูปถ่าย) ในพื้นที่ประกอบไปด้วย จ.นครศรีธรรมราช 9 เกาะ 57 หาด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จนำขึ้นแสดงผลในระบบต่อไป.