IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. สำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) (ครั้งที่ 17)

  • 03 ก.ค. 2566
  • 528

          วันที่ 24 มิถุนายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) (ครั้งที่ 17)​ เพื่อสำรวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ในระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MarineMap) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ข้อมูลประเภทเกาะและหาด (พร้อมรูปถ่าย) ในพื้นที่ประกอบไปด้วย จ.สุราษฎร์ธานี 124 เกาะ 149 หาด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จนำขึ้นแสดงผลในระบบต่อไป.