IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

แนะนำการใช้งาน ระบบศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Map)

  • 24 ส.ค. 2566
  • 389

          ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง คือ ระบบแผนที่ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “marinemap” ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน แผนที่แบบออนไลน์ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความสามารถที่สำคัญของระบบ คือ การบริหาร ปัจจุบัน marinemap เปิดใช้งานแล้วกว่า 17 ฟังช์ชั่น โดยการรวบรวมเครื่องมือสำหรับการใช้งานแผนที่ออนไลน์มาไว้ที่นี่ที่เดียว จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกัน
1. เมนู ค้นหา ใช้สำหรับ ค้นหาตามพิกัด หรือข้อมูลตามชั้น ข้อมูลที่เลือกไว้ โดย สามารถค้นหาจากชื่อของสถานที่ หรือ ใช้พิกัดในการค้นหาก็ได้เช่นกัน หรือ ค้นหาจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็สามารถทำได้
2. เมนู ชั้นข้อมูล จะเป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกเลือก โดยข้อมูลจะถูกจำแนกตามกลุ่มของชั้นข้อมูล

          สำหรับใครที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล สามารถไปที่แถบ ชั้นข้อมูลที่เลือก และ เลือก คัดลอกลิงค์ชั้นข้อมูลทั้งหมด หากในกรณีที่เปิดหลายชั้นข้อมูลและต้องการเพียงข้อมูลเดียว ก็สามารถเลือกคัดลอกได้โดยการกดที่ตัวชั้นข้อมูลนั้นๆได้เลย หรือหากไม่ต้องการใช้ข้อมูลแล้วก็สามารถปิดชั้นข้อมูลแต่ละชั้นได้ หรือเลือกปิดทั้งหมดได้เลย

          การประสานข้อมูล ทช. ร่วมกับ ศรชล. บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติในรูปแบบ Web Map Service (WMS) เข้าสู่ระบบ Big data ของ ศรชล. เมื่อปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          - ชุดข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามประกาศของกรมและของกระทรวง
          - ชุดข้อมูลพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล/และป่าชายเลน

          ชั้นข้อมูลที่เปิดให้บริการปัจจุบันได้แก่ ปะการัง / หญ้าทะเล / ป่าชายเลน / แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายาก / ปะการังฟอกขาว / ปะการังเทียม / เส้นแนวชายฝั่ง / การกัดเซาะชายฝั่ง / โครงสร้างชายฝั่ง เขตอนุรักษ์ ทช. ตามมาตรา 3 / จุดปฐมพยาบาล(เสาน้ำส้มสายชู) / ทุ่นกักขยะ / พื้นที่คุ้มครอง ทช. / อาณาเขตทางทะเล / พื้นที่เสี่ยงคลื่นลมรุนแรง(Rip-Current) / จุดวางไข่เต่ามะเฟือง / โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทช. และข้อมูลอื่นๆ

3. เมนู ประเภทแผนที่ เป็นการดึง service มาใช้ โดยแผนที่มีให้เลือกใช้ถึง 6 รูปแบบ
          - แผนที่เดินเรือ ใช้ web map service จาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
          - แผนที่ดาวเทียม หรือ Satellite ใช้ web map service จาก Google
          - แผนที่ไฮบริด ใช้ web map service จาก Google เช่นเดียวกัน
          - แผนที่ ArcMap  ใช้ web map service จาก จากแผนที่ฐาน World Imagery จาก ArcGIS
          - ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ใช้ web map service จาก แผนที่ฐาน ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก GISTDA
          - แผนที่ Open Street ใช้ web map service จาก แผนที่ฐาน Open Street

4. แถบไอคอนด้านล่าง มีด้วยกันทั้งหมด 7 เครื่องมือ ได้แก่
          ปุ่ม เริ่มต้นใหม่ - สำหรับกลับสู่จุดเริ่มต้น
          ปุ่ม คลื่น - แสดงทิศทางและความเร็วของคลื่นทะเล ข้อมูลจากระบบ OFS
          ปุ่ม ดูข้อมูล - แสดงรายละเอียดของชั้นข้อมูลเฉพาะจุดที่เลือก
          ปุ่ม ค้นหา - แสดงรายละเอียดของชั้นข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เลือก
          ปุ่ม ปักหมุด - เพิ่มจุดแสดงตําแหน่งบนแผนที่
          ปุ่ม วัดพื้นที่ - สร้างขอบเขต สามารถวัดขนาดและเส้นรอบรูปของพื้นที่ที่กําหนดได้หน่วยเป็น กม.
          ปุ่ม วัดระยะทาง - สร้างเส้น สามารถวัดความยาวหรือระยะทางได้หน่วยเป็น กม.

5. ในส่วนของ ไอคอนที่อยู่ทางด้านขวาล่าง ส่วนนี้จะเกี่ยวกับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ 6 ปุ่มด้วยกัน ได้แก่
          ตำแหน่งปัจจุบัน - แสดงตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน Current Location
          แจ้งเหตุ - เพื่อเข้าสู่ระบบแจ้งเหตุทางทะเลและชายฝั่งโดยมีพิกัดที่เกิดเหตุติดไปด้วย
          เครื่องมือแปลงพิกัด - แปลค่าพิกัด UTM LatLong Decimal Degree
          อัปโหลดไฟล์ KMZ, Klm - เพิ่มชั้นข้อมูล KMZ และอื่นๆจากผู้ใช้งานได้
          คลื่น - ข้อมูลความสูงของคลื่นแบบเรียลไทม์
          แชร์ - แชร์ระบบแผนที่ ทช. ออนไลน์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้

6. ด้านล่างสุดตรงนี้ คือ พิกัดของตัวชี้เม้าส์ สามารถชี้ตำแหน่งบนแผนที่ระบบนี้มีการดึง api มาใช้  3 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่
          Api ความสูงของคลื่นทะเล จาก กรมอุตุนิยมวิทยา
          Api ข้อมูลชื่อสถานที่ จาก Longdo.com
          Api การยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน จาก ระบบ One Account กรม. ทช

Marine Map มี 2 ช่องทางให้เลือกเข้าใช้งาน พิมพ์ url : MarineMap.dmcr.go.th หรือ เข้าทางหน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง ไปที่แถบศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Data Center) แล้วเลือก แบนเนอร์ Marine Map