IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง เพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคาม Web Application และการจัดการกับภัยคุกคามภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (CTC)

  • 30 ส.ค. 2566
  • 61

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคาม Web Application และการจัดการกับภัยคุกคามภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดโดยบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด (CTC) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

          ด้วยบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด (CTC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกรม ทช. ได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ทางลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลและฟีเจอร์การทำงานของสินค้าในหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีเครือข่าย ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทได้มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงสรุปแนวโน้มการโจมตีเครือข่ายผ่านทางด้านต่างๆ และแนวโน้มของการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย