IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 06 ส.ค. 2558
  • 638

 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนางาน เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.