IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ควบคุมงานการปรับผังการจัดวางตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server rack) ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

  • 16 ก.ย. 2566
  • 450

          วันที่ 16 กันยายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ กำกับและควบคุมงานการปรับผังการจัดวางตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server rack) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอุณหภูมิให้มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็นในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Data Center) ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ขั้นตอนการดำเงินงานต่อไปคือ การต่อเชื่อมสายสัญญาณ เข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่ควบคุมระบบงานทั้งหมด และติดตั้งเครื่องทำความเย็น (แอร์) เพิ่มอีกหนึ่งชุด คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า