IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ TIGORS ครั้งสุดท้าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง (CORS) แห่งชาติ (GISTDA)

  • 31 ต.ค. 2566
  • 224

          วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ TIGORS ครั้งสุดท้าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง (CORS) แห่งชาติ จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศารสนเทศ (GISTDA) ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับคณะทำงานร่วมไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง (CORS) แห่งชาติ เพื่อให้บริการข้อมูลค่าพิกัดอ้างอิงจากโครงข่ายสถานี CORS ที่มีความถูกต้องสูงและมีเสถียรภาพ และให้เกิดการใช้งานในประเทศไทย โดยมี 5 โครงการนำร่องด้านการเกษตรจากโครงการ The GNSS CORS in Thailand (TIGORS) เป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศ นำเสนอผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้แก่
          1. บริษัท Quantum Motus โดรนเกษตรหว่านปุ๋ย โดยใช้กล้องสเปกตรัมเพื่อถ่ายภาพขนาดบิน และแสดงภาพจากกล้องโดรน (RGB, NDVI) ผ่านจอมอนิเตอร์
          2. บริษัท Siam Yamaha Motor Robotics Co., Ltd., Dep. of agriculture การบินสาธิตการหว่านปุ๋ยด้วยเฮลิคอปเตอร์เกษตรไร้คนขับ
          3. บริษัท BioMatLink Co., Ltd. การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร (รถไถขนาดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ติดตาม
          4. บริษัท Topcon Corporation, Topcon Positioning Asia (Thailand) การสาธิตการบังคับเลี้ยวอัตโนมัติของรถแทรกเตอร์และเครื่องดำนา โดยการวิ่งเป็นเลขแปด
          5. บริษัท YANMAR AGRIBUSINESS Co., Ltd, YANMAR S.P. Co., Ltd. การสาธิตรถแทรกเตอร์วิ่งแนวตรงและตัวช่วยควบคุม พร้อมให้ผู้ชมได้สัมผัสในการใช้งาน