IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ครั้งที่ 1/2566

  • 14 พ.ย. 2566
  • 153

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) และบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านมาของบริษัทที่ปรึกษา และหารือการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป.