IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

Mobile application (Marine Coastal) โฉมใหม่!!!

  • 20 พ.ย. 2566
  • 403

          กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันกรม (DMCR) เวอร์ชั่น 1.0 มาตั้งแต่ปี 2557 และอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น 2.0 (DMCR4Thai) เมื่อปี 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ สถานภาพ สถานการณ์ รวมถึงการแสดงผลเชิงพื้นที่ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปของแผนที่ออนไลน์ออกไปสู่สาธารณะ จึงได้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่ 3.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (Marine Coastal) เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานได้ จึงขอเรียนเชิญติดตั้ง หรือ update โมบายแอปพลิเคชั่น ทั้งระบบ iOS และ Androids


 
  • ​แผนที่ออนไลน์ : การแสดงผลทรัพยากรทั้งหมดของ ทช. และเขตอนุรักษ์ผ่านแผนที่ออนไลน์
  • คลังข้อมูล : ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ แบ่งเป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย
  • บริการประชาชน : เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ได้รวดเร็ว
  • แจ้งเหตุ : สามารถกรอกแบบฟอร์มรายงานการพบเห็น เหตุการณ์ต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อทรัพยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทช. เข้าตรวจสอบได้ทันท่วงที
  • ข่าวสารล่าสุด : ข่าวสารและสาระน่ารู้ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งตรงถึงมือคุณทุกวัน
  • กิจกรรม : อัพเดทกิจกรรมและโครงการสำคัญของ กรม ทช.
  • เกี่ยวกับเรา : ข้อมูลเกี่ยวกับ กรม ทช. เช่น ภารกิจ พันธกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ผลปฏิบัติงาน และนามสงเคราะห์ เป็นต้น
  • ติดต่อเรา : ข้อมูลติดต่อ กรม ทช. และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน