IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  • 19 ธ.ค. 2566
  • 178

          วันที่ 19 ธันวาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ “ธรรมาสน์” กัณฑ์ที่ 4 – 7 ถวายแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 143 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ยังคงจารึก อยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนเสมอมา โดยมีพลเรือตรี ไพฑูรย์ ชิชะนะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.