IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2567 (HAPPY D-mcr)

  • 04 ม.ค. 2567
  • 178

          วันที่ 4 มกราคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2567 (HAPPY D-mcr) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ กสท. รวม 14 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2567 (HAPPY D-mcr) นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทและชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท. พร้อมปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้มีกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ รางวัลใหญ่ - รางวัลพิเศษจาก ผอ.กสท. และ ผอ.ส่วน รวม 15 รางวัล พร้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน สร้างความสุข สนุกสนาน สร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

Part 1. แลกของขวัญ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2. รางวัลพิเศษ