IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ร่วมประชุมหารือกับ เชฟรอน และ SPRC โครงการ "เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย" และศึกษาวิจัยทรัพยากรทางทะเล เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศ

  • 13 ก.พ. 2567
  • 88

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวพุทธชาติ จันทรัศมี นักจัดการงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจากนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ให้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ "เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย" (Foster Future Forests) และโครงการศึกษาวิจัยทรัพยากรทางทะเล เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) "SPRC" และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกย่างก้าว ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนของปัญหา พร้อมเดินหน้าให้ความสำคัญกับพันธกิจลดปริมาณความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดสู่ "Net Zero" ในปี 2593 โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณเจมส์ มาร์ติน บาริลลาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาในบริเวณป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านชุมชนสู่ความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงเศรษฐกิจในชุมชนตลอดจนการดำเนินงาน เพื่อขยายผลสู่ พื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเซฟรอนในพันธกิจลดการปล่อยก็าซคาร์บอกไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการ หรือ Environmental Footprint (รอยเท้าทางนิเวศ) เพื่อสร้างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื้นที่ในระยะยาวต่อไป