IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

แนะนำการใช้งาน โมบายแอพพลิเคชั่น Marine Zone (2024)

  • 16 พ.ค. 2567
  • 391

          แนะนำการใช้งาน Mobile Application​ Marine Zone (ระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด) ประกอบไปด้วย
          1. หน้าหลัก : เป็นหน้าสำหรับบอกข้อมูลศูนย์กลางด้านทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งรายจังหวัด ซึ่งจะมีข้อมูลพื้นที่ทะเล และพื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง รวมไปถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          2. เกี่ยวกับโครงการ : เป็นหน้าสำหรับบอกข้อมูลที่มาของโครงการ และ พ.ร.บ. ทช. 2558 รวมไปถึงขอบเขตการปกครอง ซึ่งจะบอกรายละเอียดข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้รู้ที่มาของโครงการ
          3. แผนที่ออนไลน์ : จะมีแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่ทะเล และพื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง
          4. ดาวน์โหลดแผนที่ : เป็นหน้าสำหรับบอกข้อมูลแผนที่ต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกหมวดหมู่การค้นหาและสามารถให้ผู้ใช้งานค้นหาแบบพิมพ์ข้อความค้นหาได้
          5. ติดต่อเรา : เป็นหน้าสำหรับบอกข้อมูลสถานที่และเบอร์โทรติดต่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมไปถึงข้อมูลแฟกซ์ และอีเมล มีการออกแบบให้สวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
          6. อื่นๆ : จะมีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 

 

ดาวน์โหลด

แนะนำการใช้งาน โมบายแอพพลิเคชั่น Marine Zone.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 1.53 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 0