IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมสัมนา Thailand Cloud Security Summit 2024 ยกระดับความปลอดภัยอย่างเหนือเมฆ (สกมช.)

  • 19 มิ.ย. 2567
  • 73

          วันที่ 19 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายไพฑูรย์ ทองอินทร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมนา Thailand Cloud Security Summit 2024 ยกระดับความปลอดภัยอย่างเหนือเมฆ ด้วย Cloud Transformation จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท จีดับเบิ้ลยูเอส คลาวด์ จำกัด ได้มีกำหนดจัดสัมนาทางวิชาการเพื่อแบ่งปันความรู้ในด้านการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้งานคลาวด์ ประสบการณ์การใช้งานคลาวด์ และข้อดี/ประโยชน์ของการใช้งานคลาวด์ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ในการสนับสนุนการดำเนินงานบริการด้านดิจิตอลในทุกภาคส่วน สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงถูกโจมตีทางไซเบอร์จากช่องโหว่ ทั้งยังป้องกันการถูกละเมิดข้อมูล และนำมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ของกรมและตอบสนองนโยบายภาครัฐ Cloud First Policy ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้