IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. กำกับการบำรุงรักษาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) ครั้งที่ 3/2567

  • 13 มิ.ย. 2567
  • 31

          วันที่ 13 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2567 โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบระบบภายใต้พื้นห้อง เช็คระบบฉุกเฉิน ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง