IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ประกาศ! ผลรางวัล Popular Vote กิจกรรม DMCR Photo Contest

  • 21 ก.ย. 2558
  • 926

 "ประกาศ! ผลรางวัล Popular Vote กิจกรรม DMCR Photo Contest"
ภาพที่ได้รับรางวัล ที่พัก ๑ คืน ณ โรงแรมโนโวเทล จ.ชุมพร 
ได้แก่ ภาพหมู่เกาะสิมิลัน โดย คุณกิตติพงศ์ 
ได้รับคะแนนโหวตไป จำนวน ๔๕๘ Likes 
(ณ เวลา 0.00 น. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘)