IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท. ร่วมกับ กสท. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Conference ให้แก่ สบทช 1-7

  • 16 พ.ย. 2558
  • 1449

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Conference ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 7  ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายธเนศร พลนิกร ผู้จัดการฝ่ายฯ จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้