IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท.เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.58

  • 03 ธ.ค. 2558
  • 521

 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง