IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. รับมอบงานจากผู้อำนวยการกองแผนงาน

  • 08 มี.ค. 2559
  • 454

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศสท.) รับมอบงานจากผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายธนา ยิ่งเจริญ) ในโอกาสที่ ผอ.กผง. ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ทสจ.นครนายก