IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. สำรวจเกาะกระ นำร่องการพัฒนาฐานข้อมูลเกาะทั่วประเทศ

  • 20 เม.ย. 2559
  • 599

วันที่ 18 - 20 เมษายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 5 คน ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลทางกายภาพของเกาะในบริเวณหมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งหมู่เกาะกระ ประกอบไปด้วย 3 เกาะใหญ่ และกองหิน ได้แก่ เกาะกระ เกาะกลาง เกาะเล็ก และหินเรือใบ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลทางกายภาพของเกาะในครั้งนี้ เป็นการนำร่องเพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลเกาะและชายหาดของประเทศไทย ที่จะดำเนินการในปีถัดไป

รูปเกาะ