IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. - สสอ. อบรมการบริหารจัดการระบบวิทยุออนไลน์ (SAM BROADCASTER)

  • 28 พ.ย. 2559
  • 700

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบวิทยุออนไลน์ (SAM BROADCASTER) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงาน ผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ กรม ทช. 

ระบบวิทยุออนไลน์ (SAM BROADCASTER) เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ทาง ศูนย์สารสนเทศฯ และส่วนสื่อสารองค์ ร่วมกันจัดซื้อมาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบวิทยุออนไลน์ ทำให้หน่วยงานในสังกัด กรม ทช. และประชาชนทั่วไป สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์เกี่ยวกับภารกิจของ กรม ทช. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม การใช้งาน และการตั่งค่าต่างๆของระบบวิทยุออนไลน์ (SAM BROADCASTER).

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอัครพันธ์ สังข์สุวรรณ และนางสาวนทิตา เนาสันเทียะ จากบริษัท วีเว็บพลัส จำกัดเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม.

รูปบรรยากาศการอบรม