IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. - ซัคเซสไอที ทำการติดตั้งโทรศัพท์สายด่วนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 14 ก.พ. 2560
  • 783

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับ บริษัท ซัคเซส ไอที จำกัด ทำการติดตั้งโทรศัพท์สายด่วนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบบ Call Center) เบอร์โทรศัพท์ 1310 เบอร์ภายในเป็น 2090 กับ 2091 ณ ห้อง Data Center ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเมื่อโทรเข้ามาจะไปที่ระบบ Call Center ของ ทช.

 รูปภาพการติดตั้ง