IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมกับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการติดตั้ง ips Huawei (ระบบตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก)

  • 25 พ.ค. 2560
  • 920

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตั้ง ips Huawei (Intrusion Prevention System ระบบตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก) จำนวน 1 เครื่อง ณ ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (DATA CENTER) ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รูปบรรยากาศการติดตั้ง