IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. อบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (cisco packet tracer)

  • 30 พ.ค. 2560
  • 785

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (cisco packet tracer)  , Introduction to Network , Basic Switch ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายณรงพล มีอุระ เจ้าหน้าที่บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัดเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม