IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. อบรมการบริหารจัดการระบบ Basic VMware

  • 31 พ.ค. 2560
  • 605

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าอบรมการบริหารจัดการระบบ Basic VMware  ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายกิตติชัย จันทร์ฉาย เจ้าหน้าที่บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม