IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมกับบริษัท CTC และ CAT ดำเนินการเปลี่ยน Router และหลอดไฟฟ้าในห้อง Data Center

  • 17 มิ.ย. 2560
  • 1036

 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด  ดำเนินการเปลี่ยน Router จำนวน 1 ตัว และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Data Canter) กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รูปบรรยากาศการติดตั้ง