IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

อทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์สารสนเทศฯ

  • 15 ก.ค. 2557
  • 872

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงานให้การต้อนรับ และมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวรายงานและผลสรุปภารกิจหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศฯ ให้ อทช.ได้รับทราบ.