IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดหาตู้บริการอเนกประสงค์ ทช.

  • 11 ส.ค. 2560
  • 613

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ โครงการจัดหาตู้บริการอเนกประสงค์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายวิทยพงษ์ ทองพันธ์ ผู้จัดการโครงการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฉลาม ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รูปบรรยากาศการประชุม