IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 29 ส.ค. 2560
  • 883

 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพบรรยากาศการประชุม